Formación

Ó licenciarme en Comunicación Audiovisual dinme de conta da pouca preparación técnica que se impartía na Universidade o que provocaba que o noso título non servise de moito á hora de encontrar traballo. A formación neste área e fundamental e por iso gústame involucrarme en calquer tipo de proxecto educativo que axude a entender mellor o que facemos e cómo o facemos.

Como docente na Escola de Imaxe e Son de Lugo imparto clases nun Clico Superior de Formación Profesional. A miña experiencia como profesor axudoume a entender mellor o noso sector e aplicar os meus coñecementos técnicos nas clases cos meus alumnos. Persoalmente encontrei a miña vocación como profesor e sinto un gran orgullo ó ver a evolución profesional de moitos alumnos.